Stb. 2015, 91 Maximumboete rookverbod

Wet van 11-02-2015, Stb. 2015, 91

Wet tot wijziging van de Tabakswet ter invoering van een verhoogd strafmaximum op overtreding van het rookverbod (Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet)

—De huidige Tabakswet kent twee wettelijke strafmaxima voor wat betreft op te leggen bestuurlijke boeten:

  1. € 450.000 voor overtreding van het reclameverbod door fabrikanten, groothandels of importeurs van tabaksproducten;
  2. € 4.500 voor alle overige overtredingen.

De regering acht het gewenst deze twee trappen aan te vullen met een tussenliggend maximum voor het overtreden van het rookverbod. Voor het boetemaximum dat geldt bij een overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 8 of 10 van de Tabakswet wordt voorgesteld aan te sluiten bij de vierde boetecategorie als bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Dat boetebedrag bedraagt op dit moment € 20.250. Dit bedrag wordt tweejaarlijks geïndexeerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan het kabinetsbeleid om bestuurlijke boetes zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de boetecategorieën van het strafrecht. De wetswijziging zelf is echter slechts technisch van aard, in die zin dat het geen directe consequenties heeft op de hoogte van de boetes op dit moment. De hoogte van de boete wordt uiteindelijk bepaald in een algemene maatregel van bestuur. Indien in de toekomst wordt besloten tot een verdere verhoging van de boetes voor specifiek de overtreding van het rookverbod in de horeca, zal ook de politieke discussie plaatsvinden over hoe deze verhoging zich verhoudt tot de inzet van andere instrumenten voor de handhaving van deze norm.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 20-05-2015, Stb. 2015, 211

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 11 februari 2015 tot wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten) (Stb. 2015, 91)

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-07-2015.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.