Stb. 2018, 98 Mariene geo-engineering II

Wet van 14-03-2018, Stb. 2018, 98

Wet tot wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (mariene geo-engineering)

—Deze wet bepaalt dat voortaan een vergunning is vereist voor ‘geo­engineering’: het opzettelijk ingrijpen in het zeemilieu door natuurlijke processen te beïnvloeden. Het vergunningvereiste vloeit voort uit een wijziging van het Protocol bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen (zie het voorstel voor een goedkeuringsrijkswet (Kamerstukken 34 742, zie NJB 2017/1446)). Naast de implementatie van de wijziging van het Protocol worden de bestaande wettelijke bepalingen beter aangesloten op het Protocol.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 04-06-2018, Stb. 2018, 182

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 maart 2018 tot wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (mariene geo-engineering) (Stb. 2018, 98)

De wet treedt in werking met ingang van 01-07-2018.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.