Stb. 2019, 207 Maatregelen middenhuur

Wet van 29-05-2019, Stb. 2019, 207

Wet tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur)

—Deze wet wijzigt de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet met het oog op het vergroten van het aanbod huur­woningen met een midden­huur. Met de wijziging van de Huisvestingswet 2014 wordt verduidelijkt dat ook midden­huur­woningen onder de woon­ruimte­verdeling op basis van deze wet kunnen worden toegewezen.

In de artikelen 2, 4 en 7 van de Huisvestingswet 2014 vervalt het begrip ‘goedkoop’ waardoor als criterium alleen overblijft: schaarste die leidt tot onevenwichtige en onrechtvaardige effecten. Iedere categorie van woonruimte waarbij door schaarste onevenwichtige en onrechtvaardige effecten optreden kan dus worden aangewezen als vergunningplichtig in de huis­vestings­verordening. Deze wijziging verschaft duidelijkheid over het toepassingsbereik van de Huisvestingswet 2014 en neemt een door gemeenten ervaren belemmering weg om de huis­vestings­verordening ook in te zetten voor midden­huur. Ook voor deze woningen geldt dat dan een vergunnings­stelsel moet worden ingericht. 

De wijziging van de Woningwet heeft als doel vereenvoudiging van de goed­keurings­procedure voor niet-DAEB-werkzaamheden, zoals de realisatie van midden­huur­woningen. Deze vereenvoudigingen zijn: meer transparantie bij plannen voor midden­huur, versnellen van de procedure en verduidelijking van de regel­structuur.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 14-06-2019, Stb. 2019, 231

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 mei 2019 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woon­ruimte­verdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goed­keurings­procedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur) (Stb. 2019, 207)

De wet treedt in werking met ingang van 01-07-2019, met uitzondering van artikel II, dat in werking treedt met ingang van 01-01-2020.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.