Stb. 2017, 85 Lerarenregister

Wet van 22-02-2017, Stb. 2017, 85

Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

—Deze wet beoogt de positie van leraren te versterken en hun beroepskwaliteit zichtbaar te maken en te verbeteren. Dit door het opnemen van de omschrijving van het beroep van leraar en diens professionele ruimte in de school in de sectorale onderwijswetten, en daarbij tevens te bepalen dat de bekwaamheid van de leraar blijkt uit het lerarenregister en registervoorportaal. Wettelijke verankering van deze drie elementen in onderlinge samenhang acht het kabinet nodig voor de borging van de positie van de leraar en van de kwaliteit van de beroepsgroep. De aanleidingen voor de wet zijn in de eerste plaats het gegeven dat nog niet alle leraren voldoen aan de gestelde bekwaamheidseisen en in de tweede plaats het feit dat dat het onderhoud van bekwaamheid door leraren meestal nog een ad hoc karakter draagt. De wet bepaalt dat alle leraren die aan de bekwaamheidseisen voldoen, anders gezegd: bevoegd zijn, in het lerarenregister staan. Zij kunnen zich met hun vermelding in het lerarenregister ‘registerleraar’ noemen. In het lerarenregister houden zij hun professionaliseringsactiviteiten bij in hun registerportfolio. Zij werken aan hun bekwaamheidsonderhoud met het oog op herregistratie. Aan de hand van het lerarenregister wordt periodiek – op basis van de criteria van de beroepsgroep – bepaald of zij dat afdoende doen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 23-06-2017, Stb. 2017, 293

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van (o.a.) de Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (Stb. 2017, 85)

—Met ingang van 01-08-2017 treden de volgende artikelen, of onderdelen daarvan, in werking:

 • artikel I, met uitzondering van de onderdelen A, wat betreft de invoeging van het begrip ‘herregistratiecriteria’, D, wat betreft de toevoeging van het twaalfde en dertiende lid, E, F, wat betreft de artikelen 38c, 38h, derde lid, 38k, 38l, 38m, 38o, eerste lid, derde lid, onder b, en zesde lid, onder a, 38t, eerste lid, derde lid, onder b, en 38u;
 • artikel II, met uitzondering van de onderdelen A, wat betreft de invoeging van het begrip ‘herregistratiecriteria’, D, wat betreft de toevoeging van het twaalfde en dertiende lid, E, F, wat betreft de artikelen 38c, 38h, derde lid, 38k, 38l, 38m, 38o, eerste lid, derde lid, onder b, en zesde lid, onder a, 38t, eerste lid, derde lid, onder b, en 38u;
 • artikel III, met uitzondering van de onderdelen A, wat betreft de invoeging van het begrip ‘herregistratiecriteria’, C, D, E, wat betreft de artikelen 41b, 41g, derde lid, 41j, 41k, 41l, 41n, eerste lid, derde lid, onder b, en zesde lid, onder a, 41s, eerste lid, en derde lid, onder b, 41t;
 • artikel IV, met uitzondering van de onderdelen A, wat betreft artikel 1.1.1, eerste lid, onderdeel gg, C, D, E, wat betreft artikel 4.4.2, 4.4.7, derde lid, 4.4.10, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.14, eerste lid, derde lid, onder b, en zesde lid, onder a, 4.4.19, eerste lid, en derde lid, onder b, 4.4.20;
 • artikel V.


Inwerkingtredingsbesluit van 12-07-2018, Stb. 2018, 238

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (Stb. 2017, 85)

—De volgende onderdelen van de wet treden in werking met ingang van 01-08-2018:

 • artikel I, onderdeel F, wat betreft artikel 38k;
 • artikel II, onderdeel F, wat betreft artikel 38k;
 • artikel III, onderdeel E, wat betreft artikel 41j;
 • artikel IV, onderdeel E, wat betreft artikel 4.4.10.


Inwerkingtredingsbesluit van 22-02-2019, Stb. 2019, 105

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (Stb. 2017, 85)

—De volgende onderdelen van de wet treden in werking met ingang van 15-03-2019: 

 • artikel I, onderdeel F, voor wat betreft artikel 38h, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs;
 • artikel II, onderdeel F, voor wat betreft artikel 38h, derde lid, van de Wet op de expertisecentra;
 • artikel III, onderdeel E, voor wat betreft artikel 41g, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
 • artikel IV, onderdeel E, voor wat betreft artikel 4.4.7, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Deze bepalingen zien op de mogelijkheid dat leraren die zonder te zijn benoemd of tewerkgesteld zonder benoeming zich registreren in het portfolio van het lerarenregister.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.