Stb. 2018, 302 Leesgehandicapten en auteursrecht

Wet van 11-07-2018, Stb. 2018, 302

Wet houdende wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/1564 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatie­maatschappij (PbEU 2017 L 242/6), alsmede ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/1563 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake de grens­overschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteurs­recht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (PbEU 2017 L 242/1) (Wet ter implementatie lees­gehandicapten­richtlijn en ter uitvoering lees­gehandicapten­verordening)

—Deze wet strekt tot implementatie van de Lees­gehandicapten­richtlijn en tot uitvoering van de Leesgehandicapten­­verordening. De Lees­gehandicapten­richtlijn en Lees­gehandicapten­verordening passen het EU-acquis aan zodat wordt voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit het WIPO Lees­gehandicapten­verdrag. Het Lees­gehandicapten­verdrag voorziet, kort gezegd, in de introductie van een verplichte lees­gehandicapten­exceptie zodat auteursrechtelijk beschermde werken rechtmatig in een voor lees­gehandicapten­ toegankelijk format (zoals braille- of gesproken boeken) kunnen worden omgezet, zonder dat daarvoor toestemming van de auteurs­recht­hebbende noodzakelijk is. Daarnaast bepaalt het verdrag dat onder de lees­gehandicapten­exceptie omgezette werken tussen de bij het verdrag aangesloten partijen grensoverschrijdend kunnen worden uitgewisseld. De richtlijn introduceert een verplichte lees­gehandicapten­exceptie en regelt de uitwisseling van de onder de exceptie omgezette werken op de interne markt. De verordening regelt de uitwisseling van omgezette werken tussen EU-lidstaten en derde landen die partij zijn bij het verdrag. Met deze wet wordt in de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet voorzien in een lees­gehandicapten­­exceptie die beoogt de beschikbaarheid en grens­overschrijdende uitwisseling van boeken en andere drukwerken die in een voor lees­gehandicapten­ toegankelijk format zijn omgezet te vergemakkelijken.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 30-08-2018, Stb. 2018, 304

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening (Stb. 2018, 302)

De wet treedt in werking met ingang van 11-10-2018.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.