TK 2012/13, 33 537 Leerplichtvrijstelling

Wet van 11-09-2013, Stb. 2013, 366 en inwerkingtredingsbesluit van 20-09-2013, Stb. 2013, 367

Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht

—Dit wetsvoorstel regelt de registratie van vrijstellingen van de leerplicht en de vervangende leerplicht. Voor de registratie wordt gebruik gemaakt van een vrijstellingenmodule in het reeds bestaande Digitaal Verzuimloket, waarna de geregistreerde gegevens worden gesplitst en opgeslagen in een database persoonsgegevens en een database vrijstellingsgegevens. Een wettelijk bepaalde set van geselecteerde gegevens uit een van de twee databases ‘vormt het ‘register vrijstellingen en vervangende leerplicht’. De informatie uit het register wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. In het wetsvoorstel worden enkele aanpassingen van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) voorgesteld waarmee de registratie van vrijstellingen geregeld wordt. De voorgestelde maatregelen beogen het volgende op te leveren:

  • uniformering van de wijze waarop wordt geregistreerd wie een vrijstelling of vervangende leerplicht heeft.
  • verbetering van de handhaving van de Leerplichtwet door de leerplichtambtenaar.
  • verbetering van de meetsystematiek van het voortijdig schoolverlaten (VSV).
  • verbetering van de informatievoorziening naar scholen doordat ze voortaan automatisch een melding van vrijstelling van een leerling ontvangen.
  • verbeterd inzicht in de aantallen jongeren met een vrijstelling of vervangende leerplicht voor het Ministerie van OCW en de gemeenten.

Inwerkingtreding m.i.v. 1 oktober 2013.

 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.