Stb. 2010, 205 Lastenverlichting via BW

Wet van 20-5-2010, Stb. 2010, 205 en inwerkingtredingsbesluit van 11-6-2010, Stb. 2010, 206

Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven

—Met het wetsvoorstel wordt een aantal lastenverlichtingsmaatregelen voorgesteld. In de eerste plaats wordt het mogelijk gemaakt dat de stukken die fuserende en splitsende ondernemingen ter inzage dienen te leggen, digitaal ter inzage gelegd kunnen worden. Ook wordt aan werkgever en werknemer de ruimte geboden om loonopgaven en de verplichte informatie omtrent de arbeidsovereenkomst digitaal te verzenden. Daarnaast vervalt de verplichting voor verzekeraars om bij aangetekende brief een aanspraak op een rechtsvordering af te wijzen en wordt de verjaringstermijn van de rechtsvordering verlengd tot drie jaren. De verplichting voor logementhouders om het beroep van gasten te registreren wordt geschrapt. Uit de Wet op de kansspelen (Wok) verdwijnt de plicht een vergunning bij de gemeente aan te vragen voor prijsvragen waarbij een geldbedrag tussen de € 2.300 en € 4.500 kan worden gewonnen, evenals de aanwezigheidsvergunning voor behendigheidsautomaten. Ten slotte wordt de algemene eis tot het beschikken over een personeelsinstructie en tot het controleren van het personeel van particuliere beveiligings- en recherchebureaus geschrapt.

Inwerkingtreding 1-7-2010, m.u.v. de bepalingen over fusie en splitsing van rechtspersonen.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.