Stb. 2012, 557 Landelijke voorziening WOZ

Besluit van 6-11-2012, Stb. 2012, 557

Besluit van 6 november 2012 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken in verband met de invoering van een landelijke voorziening WOZ

—In het voorstel van wet tot wijziging van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen wordt een landelijke voorziening voor de bij de gemeenten gehouden basisregistratie WOZ geïntroduceerd (landelijke voorziening WOZ), die met ingang van 1 januari 2014 van start moet gaan. In deze landelijke voorziening WOZ worden de gegevens uit de door de gemeenten gehouden basisregistratie WOZ opgenomen. De verstrekking van deze gegevens van de gemeenten aan de afnemers gaat plaatsvinden via deze voorziening. Wil de landelijke voorziening WOZ met ingang van 1 januari 2014 daadwerkelijk van start kunnen gaan, dan zal zij voor die datum gevuld moeten worden. Voorafgaand aan de leveringen door de gemeenten aan de afnemers via de landelijke voorziening WOZ moet een en ander geregeld worden ten aanzien van het beheer, de gegevenslevering en de kosten. Het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken wordt zodanig gewijzigd, dat verstrekking van gegevens van gemeenten aan afnemers ook kan plaatsvinden via de landelijke voorziening WOZ.

Inwerkingtreding m.i.v. 1-1-2013.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.