Stb. 2011, 247 Kredietovereenkomsten

Besluit van 25-5-2011, Stb. 2011, 247

Besluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en het Besluit kredietvergoeding in verband met implementatie van richtlijn nr. 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66)

—De richtlijn bevat regels die betrekking hebben op de relatie tussen de aanbieder van krediet en de consument, waaronder regels inzake kredietreclame, informatieverstrekking, de beoordeling van de kredietwaardigheid en de inhoud van de kredietovereenkomst. Sommige bepalingen van de richtlijn gelden ook voor bemiddelaars in krediet of zijn daar uitsluitend op van toepassing. Tevens wordt de toegang tot gegevensbanken voor aanbieders van krediet uit andere lidstaten geregeld. Aan het merendeel van de bepalingen van de richtlijn is reeds uitvoering gegeven in de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek. Dit besluit voorziet in de implementatie van de resterende bepalingen van de richtlijn, met name ten aanzien van de standaardinformatie die dient te worden opgenomen in reclame-uitingen en de te verstrekken precontractuele informatie.

Inwerkingtreding 2-6-2011.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.