Stb. 2016, 407 Kostenverhaal veroordeelden (gegevensverstrekking)

Besluit van 24-10-2016, Stb. 2016, 407

Besluit tot wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de regeling kostenverhaal van rechtsbijstand op draagkrachtige veroordeelden

—In de Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen (Kamerstukken 34 159) wordt onder meer artikel 43 van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) gewijzigd. Dit ter uitvoering van de zogeheten ‘maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden’. In de gevallen waarin krachtens het Wetboek van Strafrecht of het Wetboek van Strafvordering voor een verdachte, veroordeelde of gewezen verdachte een raadsman door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand wordt aangewezen of op last van de rechter door het bestuur wordt toegevoegd, is deze bijstand in beginsel kosteloos (artikel 43, eerste lid, Wrb). In het derde lid van artikel 43 Wrb wordt hierop een uitzondering gemaakt die het mogelijk maakt het bedrag ter hoogte van de vergoeding, bedoeld in artikel 37 Wrb, terug te vorderen van een veroordeelde wiens financiële draagkracht bepaalde bedragen uit de Wrb overschrijdt.

Het onderhavige besluit strekt ertoe het bestuur van de raad voor rechtsbijstand die justitiële gegevens te kunnen verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn (nieuwe) wettelijke bevoegdheid om van draagkrachtige veroordeelden de kosten die zijn gemaakt voor hun rechtsbijstand terug te vorderen. Dit betreft naast de persoonsidentificerende justitiële gegevens van artikel 6 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg) enkel het parketnummer (artikel 7, eerste lid, onder b, Bjsg), de inhoud van de uitspraak (artikel 7, eerste lid, onder j, onderdeel 3°, Bjsg) en de datum waarop de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden (artikel 7, eerste lid, onder j, onderdeel 5°, Bjsg). Door deze verstrekking van gegevens te regelen, wordt het bestuur in staat gesteld de bevoegdheid tot kostenverhaal ten aanzien van de draagkrachtige veroordeelden te effectueren.

Het besluit treedt in werking op het moment dat het voorstel van wet tot Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen (Kamerstukken 34 159) tot wet is of wordt verheven en artikel XI daarvan in werking treedt.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.