Stb. 2011, 116 Kostenoverzicht energie

Besluit van 26-2-2011, Stb. 2011, 116 en inwerkingtredingbesluit van 26-2-2011, Stb. 2011, 117

Besluit houdende regels betreffende informatieverstrekking over het energieverbruik

—Dit besluit dient ter uitwerking van onderdelen van het Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie in lagere regelgeving. Dit besluit heeft betrekking op het verstrekken van een verbruiks- en indicatieve kostenterugkoppeling en niet op de daadwerkelijke inning van de in het verbruiks- en indicatief kostenoverzicht genoemde bedragen. Eindafnemers in het bezit van een op afstand uitleesbare meetinrichting die op afstand wordt uitgelezen, ontvangen minimaal zes maal per jaar een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht. Bij een frequentie van minimaal zes maal per jaar kan de eindafnemer in staat worden geacht diens energieverbruik efficiënt te regelen. Deze frequente informatieverschaffing geldt uitsluitend in het geval dat dit ook mogelijk is door de aanwezigheid van een op afstand uitleesbare meetinrichting die op afstand wordt uitgelezen.

Inwerkingtreding 5-3-2011.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.