Stb. 2013, 312 Kilometermanipulatie

Wet van 03-07-2013, Stb. 2013, 312

Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen

—Volgens berekeningen van de Stichting Nationale Autopas (Stichting NAP) heeft 5,5 % van de auto’s in Nederland (dat wil zeggen: bijna een half miljoen voertuigen) een onjuiste tellerstand. Deze wet beoogt de fraude met tellerstanden te bestrijden. Het voorziet daartoe in:

  • een verbod om tellerstanden te wijzigen of de werking van de kilometerteller te beïnvloeden;
  • een registratie van tellerstanden door de Dienst wegverkeer (RDW).

Het verbod kan worden gezien als een aanvulling op strafbare gedragingen zoals valsheid in geschrifte en oplichting en bedrog bij verkoop. Door de introductie van een specifiek verbod kunnen ook degenen die adverteren met het terugdraaien van tellerstanden worden aangepakt. De verstrekking van tellerstanden geschiedt aan de RDW en is nodig om tot een registratie van tellerstanden te komen. Deze registratie vormt de basis voor de bestrijding van tellerfraude. De tellerstanden die aan de RDW worden verstrekt, worden opgenomen in het kentekenregister dat fungeert als basisregister. De tellerstand van een motorrijtuig wordt als authentiek gegeven aangemerkt. Door de registratie van de tellerstanden tot een overheidstaak te maken en de registratiemomenten waarop tellerstanden worden doorgegeven uit te breiden, kan de betrouwbaarheid van deze gegevens worden vergroot, waardoor het mogelijk wordt om de tellerstand tot een authentiek gegeven te maken.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 27-11-2013, Stb. 2013, 524

Besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 juni 2013 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard (Stb. 2013, 333) en de wet van 3 juli 2013 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen

—Met uitzondering van artikel I, onderdelen I, M, AA, en FF treedt de wet van 19 juni 2013 (Stb. 2013, 333) in werking met ingang van 1 januari 2014. De wet van 3 juli 2013 (Stb. 2013, 312) treedt eveneens in werking met ingang van 1 januari 2014.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.