Stb. 2017, 426 Kiescollege Eerste Kamer (tweede lezing)

Wet van 01-11-2017, Stb. 2017, 426

Wet houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer

—Deze wijziging van de Grondwet legt de nieuwe staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de zogenaamde BES-eilanden, binnen het Koninkrijk vast en geeft een grondwettelijke basis aan de wijze waarop vanuit de BES-eilanden aan de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer kan worden deelgenomen. De Grondwet wordt aldus gewijzigd dat de leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van één of meer kiescolleges in deze openbare lichamen. Hiermee beoogt de grondwetgever te bewerkstelligen dat de Nederlandse ingezetenen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer door de leden van het kiescollege te verkiezen. De verdere vormgeving hiervan moet bij wet in formele zin worden uitgewerkt.

Daarnaast wordt met onderhavige wet uitdrukkelijk bevestigd dat er verschillen zijn tussen de BES-eilanden en het Europese deel van Nederland. Specifieke regels kunnen alleen worden getroffen als er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor de eilanden zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland.

Met de bekendmaking van de wet van 15 november 2016 (Stb. 2016, 458), zoals gewijzigd bij de wet van 26 oktober 2016 (Stb. 2016, 426), is de eerste lezing van deze grondwetswijziging afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. Deze is thans afgerond.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.