Stb. 2010, 18 Kernenergiewet

Wet van 19-11-2009, Stb. 2010, 18

Wet tot wijziging van de Kernenergiewet (beperking geldingsduur vergunningen, beïnvloeden keuze van opwerking, financiële zekerheidsstelling en vereenvoudiging van het bevoegd gezag)

—Deze wet beoogt o.m. de volgende knelpunten in de Kernenergiewet weg te nemen:

  • het mogelijk maken om vergunningen voor nieuwe kerncentrales voor ten hoogste veertig jaar te verlenen;
  • het mogelijk maken de aanvraag om een vergunning voor het oprichten van een kerncentrale van een verouderd type te weigeren;
  • het opnemen van de verplichting voor de vergunninghouders van kerncentrales om financiële zekerheid te stellen voor de kosten die zijn verbonden aan de buitengebruikstelling en ontmanteling van een kerncentrale;
  • het creëren van een sturingsmogelijkheid voor het bevoegd gezag op de keuze van de vergunninghouder voor het al dan niet opwerken van bestraalde splijtstoffen;
  • vereenvoudiging van het bevoegde gezag voor de vergunningverlening op basis van de Kernenergiewet;
  • het opnemen van een delegatiebepaling om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels te kunnen stellen met betrekking tot het buitengebruikstellen en ontmantelen van kerncentrales;
  • het vaststellen van een uiterste sluitingsdatum voor de kerncentrale Borssele, nl. 31 december 2033.

Inwerkingtreding van de artikelen I, onder G en II op 1 april 2011, de rest op een bij kb te bepalen tijdstip.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 10-5-2010, Stb. 2010, 183

Besluit tot inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet van 19 november 2009 tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen (Stb. 2010, 18)

—Onderdelen van artikel I treden op 1 juli 2010 in werking en houden onder meer verband met de wettelijke verankering van de uiterste sluitingsdatum voor de kerncentrale Borssele, de mogelijkheid om de aanvraag voor de bouw van een verouderd type kerncentrale te kunnen weigeren, en de mogelijkheid om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels te stellen over het ontmantelen van kerncentrales.
Artikel II A van deze wet treedt in werking met ingang van 1 april 2011. Deze datum van inwerkingtreding hangt direct samen met het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onder G, dat regels bevat over het stellen van financiële zekerheid voor de kosten van buitengebruikstelling en ontmanteling van een nucleaire inrichting.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.