Stb. 2019, 424 Kaderovereenkomst EU - Australië

Wet van 06-11-2019, Stb. 2019, 424

Wet houdende goedkeuring van de op 7 augustus 2017 te Manilla tot stand gekomen Kader­overeen­komst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (Trb. 2018, 30)

—De op 7 augustus 2017 tot stand gekomen Kader­overeen­komst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en Australië anderzijds, bevat achtereenvolgens bepalingen over:

  • politieke dialoog en samenwerking inzake buitenlands beleid en veiligheid;
  • samenwerking inzake mondiale ontwikkeling en humanitaire hulp;
  • samenwerking inzake economische en handels­aangelegenheden;
  • samenwerking inzake justitie, vrijheid en veiligheid;
  • samenwerking op het gebied van onderwijs en cultuur;
  • samenwerking op het gebied van duurzame ontwikkeling, energie en vervoer.

De Overeen­komst biedt hiermee een nieuwe contractuele basis voor de versterking van de politieke en economische samenwerking. Het verdrag vervangt het EU-Australië Partner­schaps­kader dat tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van oktober 2008 werd aangenomen en in 2009 werd geactualiseerd. Dit partner­schaps­kader was geen verdrag maar een gezamenlijk document waarin de prioriteiten voor de bilaterale betrekkingen overeen waren gekomen. De Kader­overeen­komst zal na de inwerking­treding een coherent, wettelijk bindend algemeen kader bieden voor de betrekkingen van de EU met Australië. De Overeen­komst heeft een gemengd karakter. Naast de Unie dienen daarom ook de lidstaten partij te worden bij het Verdrag.

Inwerkingtreding met ingang van 27-11-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 



Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.