Stb. 2014, 172 Justitiële gegevens

Besluit van 13-05-2014, Stb. 2014, 172

Besluit houdende wijziging van het Besluit van 21 juni 2011, houdende wijziging van het Besluit justitiële gegevens in verband met onder meer het verstrekken van justitiële gegevens aan de burgemeester bij de terugkeer van ex-gedetineerden en het versterken van de screening in de taxibranche in verband met de permanente regeling van deze verstrekking

—Deze gegevensverstrekking heeft met het Besluit van 21 juni 2011 (Stb. 2011, 314) een regeling gekregen voor de periode van de pilotverstrekkingen en de evaluaties daarvan. Op grond van de laatste evaluatie is geconcludeerd dat deze informatieverstrekking een succes is, mede door de zorgvuldige en generieke wijze waarop de informatiestroom is ingericht.
De onderhavige wijziging geeft de in artikel 11a van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg) geregelde verstrekking van justitiële gegevens dan ook een blijvende plaats. Op grond van artikel 11a Bjsg kunnen bepaalde justitiële gegevens van onherroepelijk veroordeelden aan de burgemeester van de gemeente van terugkeer worden verstrekt, ten behoeve van het inschatten door de burgemeester van het risico dat als gevolg van deze terugkeer verstoringen van de openbare orde in zijn gemeente plaats kunnen hebben, zodat zo nodig passende maatregelen genomen kunnen worden om de openbare orde te handhaven.

Inwerkingtreding 23 mei 2014. 

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.