Stb. 2016, 80 Jeugdverblijven

Wet van 10-02-2016, Stb. 2016, 80

Wet tot vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven)

—Deze wet heeft tot doel de veiligheid en de ongestoorde ontwikkeling van en het pedagogisch klimaat voor kinderen die verblijven in een jeugdverblijf zo veel mogelijk te waarborgen. Het geeft uitvoering aan de motie Azmani-Yücel en vloeit voort uit het politieke en maatschappelijke debat over Turks-Nederlandse internaten en het ontbreken van waarborgen ten aanzien van de veiligheid van de kinderen die er verblijven. De wet heeft echter een breder bereik. Om het beoogde doel te bereiken, regelt de wet onder meer dat de houder van een jeugdverblijf een kwaliteitskader vaststelt en beleid moet maken over een aantal genoemde onderwerpen en met inachtneming van nadere voorschriften daaraan uitvoering moet geven. Tevens krijgt de houder van een jeugdverblijf een meldplicht jegens het college van burgemeester en wethouders en draagt de houder van een jeugdverblijf ervoor zorg dat alle betrokkenen van een jeugdverblijf in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Voorts worden gemeenten geëquipeerd voor het houden van toezicht.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 01-04-2016, Stb. 2016, 152

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de jeugdverblijven (Stb. 2016, 80)

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-07-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.