Stb. 2019, 504 Invoeringswet Wet USB

Wet van 18-12-2019, Stb. 2019, 504 en inwerking­tredingsbesluit van 18-12-2019, Stb. 2019, 507

Wet tot wijziging van het Wetboek van Straf­vordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening ten­uit­voer­legging straf­rechte­lijke beslissingen (Invoeringswet herziening ten­uit­voer­legging straf­rechte­lijke beslissingen)

De Wet herziening ten­uit­voer­legging straf­rechte­lijke beslissingen (Wet USB; Stb. 2017, 82) voorziet in een nieuwe regeling voor de ten­uit­voer­legging van straf­rechte­lijke beslissingen in het Wetboek van Straf­vordering (Sv). Onderhavige wet strekt tot het regelen van de samenloop van de Wet USB met wetten die tijdens de totstandkoming van de Wet USB en nadien tot stand zijn gekomen. Na volledige inwerkingtreding van deze wet zullen de bepalingen over de ten­uit­voer­legging van straffen en maatregelen die thans verspreid staan over het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Straf­vordering, zijn opgenomen in één nieuw Boek in het Wetboek van Straf­vordering. De Wet USB maakt onderdeel uit van de modernisering van het Wetboek van Straf­vordering. De implementatie wordt voorbereid in het implementatie­programma Uitvoeringsketen Straf­rechte­lijke Beslissingen (USB). De meest in het oog springende wijziging die met de Wet USB is doorgevoerd, is de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de ten­uit­voer­legging van het openbaar ministerie naar de Minister van Justitie en Veiligheid. Kernonderdeel van de bijbehorende nieuwe werkwijze voor de bij de uitvoering betrokken partijen is het bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) opgerichte Administratie- en Informatiecentrum voor de Executie (AICE). Het AICE zal de voor ten­uit­voer­legging vatbare beslissingen die het openbaar ministerie aanlevert, namens de Minister als opdracht uitzetten bij de personen en instanties die met de feitelijke ten­uit­voer­legging van die beslissingen zijn belast (zoals gevangenissen, politie, openbaar ministerie, CJIB, reclassering, RvdK). De nieuwe wetgeving en de nieuwe werkwijze moeten ervoor zorgen dat de ten­uit­voer­legging van opgelegde straffen en maatregelen snel, daadwerkelijk en volledig gebeurt, door goed geïnformeerde partijen.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2020, met uitzondering van artikel IV.


Kamerstukken

DARK WATERS: een advocaat neemt het op tegen een groot, vervuilend chemiebedrijf

AfbeeldingNJB mag twee vrijkaarten weggeven voor de film Dark waters (vanaf 23 januari in het filmhuis). 

’Het waargebeurde verhaal van advocaat Rob Bilott (Mark Ruffalo) die net partner is geworden bij een prestigieus advocaten kantoor. Als bedrijfsadvocaat voor diverse grote chemie bedrijven, heeft hij reeds zijn sporen verdiend en daarmee zijn toekomst veilig gesteld. Wanneer hij op zijn werk benaderd wordt door een boer uit West Virginia, die beweert dat er giftig afval wordt geloosd op zijn land wat de oogst verpest en het vee doodt, raakt hij verstrengeld in een persoonlijk conflict. In de hoop de waarheid boven water te krijgen, dient Bilott uiteindelijk een klacht in tegen chemieconcern DuPont. Hij begrijpt dat er gevochten moet worden voor de gerechtigheid voor een gemeenschap die al jaren wordt blootgesteld aan dodelijke chemicaliën Het is het begin van een 15 jaar durend gevecht.’’

Mail ons voor vrijkaarten

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.