Stb. 2019, 504 Invoeringswet Wet USB

Wet van 18-12-2019, Stb. 2019, 504 en inwerking­tredingsbesluit van 18-12-2019, Stb. 2019, 507

Wet tot wijziging van het Wetboek van Straf­vordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening ten­uit­voer­legging straf­rechte­lijke beslissingen (Invoeringswet herziening ten­uit­voer­legging straf­rechte­lijke beslissingen)

De Wet herziening ten­uit­voer­legging straf­rechte­lijke beslissingen (Wet USB; Stb. 2017, 82) voorziet in een nieuwe regeling voor de ten­uit­voer­legging van straf­rechte­lijke beslissingen in het Wetboek van Straf­vordering (Sv). Onderhavige wet strekt tot het regelen van de samenloop van de Wet USB met wetten die tijdens de totstandkoming van de Wet USB en nadien tot stand zijn gekomen. Na volledige inwerkingtreding van deze wet zullen de bepalingen over de ten­uit­voer­legging van straffen en maatregelen die thans verspreid staan over het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Straf­vordering, zijn opgenomen in één nieuw Boek in het Wetboek van Straf­vordering. De Wet USB maakt onderdeel uit van de modernisering van het Wetboek van Straf­vordering. De implementatie wordt voorbereid in het implementatie­programma Uitvoeringsketen Straf­rechte­lijke Beslissingen (USB). De meest in het oog springende wijziging die met de Wet USB is doorgevoerd, is de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de ten­uit­voer­legging van het openbaar ministerie naar de Minister van Justitie en Veiligheid. Kernonderdeel van de bijbehorende nieuwe werkwijze voor de bij de uitvoering betrokken partijen is het bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) opgerichte Administratie- en Informatiecentrum voor de Executie (AICE). Het AICE zal de voor ten­uit­voer­legging vatbare beslissingen die het openbaar ministerie aanlevert, namens de Minister als opdracht uitzetten bij de personen en instanties die met de feitelijke ten­uit­voer­legging van die beslissingen zijn belast (zoals gevangenissen, politie, openbaar ministerie, CJIB, reclassering, RvdK). De nieuwe wetgeving en de nieuwe werkwijze moeten ervoor zorgen dat de ten­uit­voer­legging van opgelegde straffen en maatregelen snel, daadwerkelijk en volledig gebeurt, door goed geïnformeerde partijen.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2020, met uitzondering van artikel IV.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.