Stb. 2012, 300 Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Wet van 18 juni 2012, Stb. 2012, 300 en inwerkingtredingsbesluit van 29 juni 2012, Stb. 2012, 301

Wet tot aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

—Deze invoeringswet bij de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht vormt het sluitstuk het wetgevingsproject ter stimulering en facilitering van het bedrijfsleven. In het kader van de parlementaire behandeling van het Wetsvoorstel bv-recht en van enige andere wetsvoorstellen is een toezegging gedaan om bepaalde onderwerpen in een invoeringswet te regelen of daaraan aandacht te besteden. Deze onderwerpen hebben betrekking op het bv-recht of op het personenvennootschappenrecht. Het gaat daarbij ten eerste om een nadere wettelijke regeling voor reglementen, dat wil zeggen: de mogelijkheid om niet voor derden kenbare vennootschapsrechtelijke regelingen op te stellen die rechtstreeks bindend zijn voor nieuwe aandeelhouders en waarvan niet-naleving vennootschapsrechtelijke gevolgen heeft. Andere onderwerpen betreffen het aanpassen van de regels voor fusie en splitsing aan de wijzigingen in het bv-recht en de omzetting van openbare vennootschappen met rechtspersoonlijkheid in een naamloze vennootschap (nv) met aandelen op naam. Ook de toezegging om een eventuele aanpassing van artikel 3:259 BW over pandrecht op gecertificeerde aandelen te bezien en om de incidentele en administratieve lasten van het wetsvoorstel bv-recht in kaart te brengen, komen in het algemene deel van de toelichting aan de orde. Eveneens wordt nader aandacht besteed aan de fiscale aspecten van de wet bv-recht. Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan de overgangsrechtelijke vraagstukken die voortvloeien uit de Wet bv-recht en wordt aandacht besteed aan de gevolgen voor andere wetgeving van de introductie van winst- en stemrechtloze aandelen.

Inwerkingtreding 1 oktober 2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.