Stb. 2019, 506 Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging

Besluit van 18-12-2019, Stb. 2019, 506 en inwerking­tredingsbesluit van 18-12-2019, Stb. 2019, 507

Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de herziening van de ten­uitvoer­legging van straf­rechte­lijke beslissingen (Invoeringsbesluit herziening ten­uitvoer­legging straf­rechte­lijke beslissingen)

—De Wet herziening ten­uitvoer­legging straf­rechte­lijke beslissingen (Stb. 2017, 82) maakt een groot aantal wijzigingen van bestaande uit­voerings­regel­geving nodig. Dit besluit voorziet in wijziging van regelingen die niet hun grondslag vinden in de herziene regeling van de ten­uitvoer­legging van het Wetboek van Strafvordering, maar wel door de genoemde wet worden geraakt.

De wijzigingen vloeien ten eerste voort uit de directe ver­ant­woorde­lijkheid van de Minister voor Rechtsbescherming voor de ten­uitvoer­legging van straf­rechte­lijke beslissingen. De feitelijke ten­uitvoer­legging gebeurt – zeker waar het gaat om de inning van geldelijke sancties – voor het overgrote deel door het Centraal Justitieel Incasso­bureau (CJIB), een baten-lasten­dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid die hiermee namens de minister is belast. Dit besluit strekt ertoe de betreffende taken in de ten­uitvoer­legging toe te schrijven aan de minister in plaats van aan zijn uitvoeringsdienst, het CJIB, of aan het openbaar ministerie. Hiermee samen­hangend is het Besluit Instelling Centraal Justitieel Incassobureau ingetrokken. Ten tweede betreft het wijzigingen die voort­vloeien uit wijzigingen in inhoud en nummering van artikelen in het Wetboek van Straf­vordering. Deze wijzingen zijn met dit besluit in diverse uitvoerings­regelingen doorgevoerd.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2020.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.