Stb. 2019, 506 Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging

Besluit van 18-12-2019, Stb. 2019, 506 en inwerking­tredingsbesluit van 18-12-2019, Stb. 2019, 507

Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de herziening van de ten­uitvoer­legging van straf­rechte­lijke beslissingen (Invoeringsbesluit herziening ten­uitvoer­legging straf­rechte­lijke beslissingen)

—De Wet herziening ten­uitvoer­legging straf­rechte­lijke beslissingen (Stb. 2017, 82) maakt een groot aantal wijzigingen van bestaande uit­voerings­regel­geving nodig. Dit besluit voorziet in wijziging van regelingen die niet hun grondslag vinden in de herziene regeling van de ten­uitvoer­legging van het Wetboek van Strafvordering, maar wel door de genoemde wet worden geraakt.

De wijzigingen vloeien ten eerste voort uit de directe ver­ant­woorde­lijkheid van de Minister voor Rechtsbescherming voor de ten­uitvoer­legging van straf­rechte­lijke beslissingen. De feitelijke ten­uitvoer­legging gebeurt – zeker waar het gaat om de inning van geldelijke sancties – voor het overgrote deel door het Centraal Justitieel Incasso­bureau (CJIB), een baten-lasten­dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid die hiermee namens de minister is belast. Dit besluit strekt ertoe de betreffende taken in de ten­uitvoer­legging toe te schrijven aan de minister in plaats van aan zijn uitvoeringsdienst, het CJIB, of aan het openbaar ministerie. Hiermee samen­hangend is het Besluit Instelling Centraal Justitieel Incassobureau ingetrokken. Ten tweede betreft het wijzigingen die voort­vloeien uit wijzigingen in inhoud en nummering van artikelen in het Wetboek van Straf­vordering. Deze wijzingen zijn met dit besluit in diverse uitvoerings­regelingen doorgevoerd.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2020.

DARK WATERS: een advocaat neemt het op tegen een groot, vervuilend chemiebedrijf

AfbeeldingNJB mag twee vrijkaarten weggeven voor de film Dark waters (vanaf 23 januari in het filmhuis). 

’Het waargebeurde verhaal van advocaat Rob Bilott (Mark Ruffalo) die net partner is geworden bij een prestigieus advocaten kantoor. Als bedrijfsadvocaat voor diverse grote chemie bedrijven, heeft hij reeds zijn sporen verdiend en daarmee zijn toekomst veilig gesteld. Wanneer hij op zijn werk benaderd wordt door een boer uit West Virginia, die beweert dat er giftig afval wordt geloosd op zijn land wat de oogst verpest en het vee doodt, raakt hij verstrengeld in een persoonlijk conflict. In de hoop de waarheid boven water te krijgen, dient Bilott uiteindelijk een klacht in tegen chemieconcern DuPont. Hij begrijpt dat er gevochten moet worden voor de gerechtigheid voor een gemeenschap die al jaren wordt blootgesteld aan dodelijke chemicaliën Het is het begin van een 15 jaar durend gevecht.’’

Mail ons voor vrijkaarten

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.