Stb. 2019, 288 Invoering Wzd-functionaris

Wet van 10-07-2019, Stb. 2019, 288

Wet tot wijziging van de Wet zorg en dwang psycho­geriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezond­heids­zorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris

—Deze wet bevat een tweetal aanpassingen van de Wet zorg en dwang psycho­geriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, het herstel van een per abuis vervallen artikel in de Wet verplichte geestelijke gezond­heids­zorg en wijzigingen van de Wet op de beroepen in de individuele gezond­heids­zorg en de Wet toelating zorginstellingen om orthopedagogen-generalist op te nemen in de lijst van registerberoepen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 21-11-2019, Stb. 2019, 437

Besluit van 21 november 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang psycho­geriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, de Wet verplichte geestelijke gezond­heids­zorg, de Wet van 10 juli 2019 tot wijziging van de Wet zorg en dwang psycho­geriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezond­heids­zorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris (tb. 2019, 288)

De wet treedt in werking op 1 januari 2020, met uitzondering van artikel I, onderdelen A en Ab.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.