Stb. 2016, 542 Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie

Besluit van 21-12-2016, Stb. 2016, 542

Besluit houdende vaststelling van een nieuw besluit voor de sectoren Rijk, Politie en Defensie inzake het melden van vermoedens van misstanden in verband met de Wet Huis voor klokkenluiders (Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie)

—Met ingang van 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Die wet verplicht werkgevers (publiek en privaat) bij wie in de regel ten minste vijftig personen werkzaam zijn, een procedure vast te stellen voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen hun organisatie. Dit besluit betreft een dergelijke regeling voor de organisaties binnen de sector Rijk, Politie en Defensie. In deze regeling kunnen in geen enkel opzicht beperkingen worden gelezen ten opzichte van de Wet Huis voor klokkenluiders. Artikel 2, tweede lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders noemt vijf elementen waaraan deze interne procedureregeling van werkgevers minimaal moet voldoen. De sectoren Rijk, Politie en Defensie zijn (evenals de sectoren Gemeenten, Provincies en Waterschappen) al sinds 2003 verplicht om een regeling vast te stellen omtrent het melden van vermoedens van misstanden. Daartoe was voor de sectoren Rijk en Politie het Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie vastgesteld. Dat besluit behoeft op een aantal punten aanpassing in verband met de nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders. Meest opvallende punt hierbij is de opheffing van de Commissie integriteit overheid, die al sinds oktober 2012 werkzaam is onder de naam Onderzoeksraad integriteit overheid (OIO). De OIO onderzocht meldingen van vermoedens van misstanden bij Rijk, Politie, Defensie, Provincies, aangesloten Gemeenten en Waterschappen. De taken van dit externe meldpunt voor de publieke sector worden overgenomen door de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders. De OIO, die zijn rechtsbasis heeft in het oude besluit, wordt thans opgeheven en heeft derhalve geen zelfstandige betekenis meer. Er is gekozen voor vervanging van het oude besluit door een nieuw besluit, vooral ingegeven door de opheffing van de OIO, maar ook om aan aanbevelingen uit het evaluatierapport ‘Veilig misstanden melden op het werk’ uit 2014 (Berenschot) gevolg te kunnen geven.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2017.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.