Stb. 2017, 315 Inschrijftermijn BRP niet-toegelaten vreemdelingen

Besluit van 06-07-2017, Stb. 2017, 315

Besluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het verkorten van de inschrijftermijn voor niet toegelaten vreemdelingen onder voorwaarden en enige andere wijzigingen

—Met dit besluit komt onder meer de in artikel 21 van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP) opgenomen wachttermijn voor inschrijving van vreemdelingen die nog niet zijn toegelaten en verblijven in een tijdelijke opvanglocatie onder voorwaarden te vervallen. Geregeld wordt dat, op het moment dat de Minister van VenJ de identiteit van de niet toegelaten vreemdeling deugdelijk heeft vastgesteld, de vreemdeling rechtmatig in Nederland verblijft en verwacht wordt dat de vreemdeling langer dan vier maanden in Nederland zal verblijven, de Minister van VenJ een mededeling doet aan het betrokken college van burgemeester en wethouders. Op het moment dat de mededeling gedaan wordt, valt de niet toegelaten vreemdeling niet langer onder de categorie die niet in aanmerking komt voor inschrijving als ingezetene in de BRP (op grond van artikel 2.6 van de Wet basisregistratie personen) en heeft de betreffende vreemdeling een verplichting tot het doen van aangifte bij de gemeente waar hij zijn adres heeft, op grond van artikel 2.38 van de wet.

Een andere wijziging van het Besluit BRP strekt er toe om het aanmerken van gegevens als authentiek, voor zover het gaat om historische gegevens, te beperken tot de historische gegevens omtrent de burgerlijke staat van ingezetenen. Voor deze gegevens geldt derhalve dat zowel de actuele als historische gegevens authentiek zijn. De overige als authentiek aangemerkte gegevens zijn dit alleen voor zover het om actuele gegevens over ingezetenen gaat. Gegevens over niet-ingezetenen worden niet als authentiek aangemerkt.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-09-2017, m.u.v. artikel I, onderdeel I, dat in werking treedt m.i.v. 01-01-2018.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.