Stb. 2009, 620 Inlenersaansprakelijkheid

Wet van 23-12-2009, Stb. 620 en inwerkingtredingsbesluit van 23-12-2009, Stb. 2009, 621

Wet tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek in verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslag

—De werknemer die ter beschikking wordt gesteld aan een derde krijgt extra bescherming ongeacht het op de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst tussen de werkgever en de derde toepasselijke recht. Deze bescherming geldt niet alleen voor de illegale uitzendkracht maar voor elke ter beschikking gestelde werknemer. Ook moet deze wettelijke regeling de inlener ertoe bewegen om met gecertificeerde uitzendondernemingen zaken te doen. Teneinde de inlener direct te betrekken bij de strijd tegen malafide uitzenders worden inleners die met een niet-gecertificeerd uitzendbureau zaken doen hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor voldoening van het loon ter hoogte van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag als bedoeld in de artikelen 7 en 15 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
De inlenersaansprakelijkheid is uitgewerkt in een nieuw artikel 7:692 BW. Dit artikel is in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geplaatst binnen de bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst (titel 10), afdeling 11 'Bijzondere bepalingen ter zake van de uitzendovereenkomst' (welke afdeling thans de artikelen 690 en 691 bevat). Deze inlenersaansprakelijkheid voor het loon ter hoogte van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag kan gezien worden als een uitbreiding van de bijzondere bepalingen over de uitzendovereenkomst.

Inwerkingtreding 1-1-2010.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.