Stb. 2012, 368 Inkorten studentenreisrecht

Wet van 12-7-2012, Stb. 2012, 368 en inwerkingtredingbesluit van 21-8-2012, Stb. 2012, 376

Wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het inkorten van het studentenreisrecht, het vervallen van de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar en het herstel van enkele technische onvolkomenheden

—Met deze wet wordt het studentenreisrecht in de vorm van prestatiebeurs beperkt tot de nominale studieduur plus één jaar i.p.v. drie jaar. Daarnaast komt de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar te vervallen. Er bestaat in het jaar van afstuderen nu nog een ongelijkheid tussen studenten die na afstuderen in loondienst zijn getreden en afgestudeerden die ondernemen. Dit wordt thans aangepast doordat bij de berekening van het meerinkomen de winst uit de onderneming in het jaar van afstuderen niet langer wordt meegeteld. Bij amendement is verder het zogenaamde ‘collegegeldvrij besturen’ aan deze wet toegevoegd. Met dit amendement is de mogelijkheid gecreëerd voor instellingen om studenten die voltijd activiteiten verrichten die dienstig zijn aan het instellingsbelang, te laten uitschrijven, zonder hun aanspraak op het Profileringsfonds of de instellingsvoorzieningen te verliezen. De student, die collegegeldvrij bestuurt, heeft als gevolg van het amendement geen recht op studiefinanciering, leenfaciliteiten vanuit DUO of het OV-reisrecht, maar kan via een overeenkomst met de betrokken instelling wel afspraken maken met de instelling over een beurs uit het profileringsfonds en het gebruik van studentenvoorzieningen als de bibliotheek en de studentenhuisvesting.
Oorspronkelijke onderdelen van het wetsvoorstel die zagen op de invoering van het sociaal leenstelsel in de masterfase, de verlenging van de terugbetaaltermijn van studieleningen van 15 naar 20 jaar en op een heraantal vereenvoudigingen van de Wet op de studiefinanciering, zijn in verband met de demissionaire status van het kabinet geschrapt.

Inwerkingtreding m.i.v. 1-9-2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.