Stb. 2017, 520 Inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

Wet van 20-12-2017, Stb. 2017, 520

Wet tot wijziging van de Wet op de dividend­belasting 1965, de Wet op de vennootschaps­belasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding van de inhoudings­vrijstelling in de dividend­belasting en wijziging van enkele antimisbruik­bepalingen in de dividend­belasting en vennootschaps­belasting (Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling)

—Deze wet bevat zowel maatregelen die een aanscherping als maatregelen die een versoepeling in de dividend­belasting inhouden. Dividend­belasting wordt geheven van, kort gezegd, degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in, winstbewijzen van en hybride leningen aan – met name – in Nederland gevestigde naamloze vennootschappen (nv’s) en besloten vennoot­schappen (bv’s). De groep belastingplichtigen wordt uitgebreid met gerechtigden tot de opbrengst uit hoofde van kwalificerende lidmaatschapsrechten in in Nederland gevestigde houdstercoöperaties.

Daarnaast kent de dividend­belasting een inhoudingsvrijstelling in deelnemings­verhoudingen. Kort gezegd mag in nationale verhoudingen inhouding van dividend­belasting achterwege blijven in deelnemingsrelaties waarbinnen dividenden bij de ontvanger onder de deelnemings­vrijstelling in de vennootschaps­belasting vallen. De inhoudingsvrijstelling geldt ook voor situaties binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). De inhoudingsvrijstelling wordt uitgebreid richting derde landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een dividendbepaling. Deze uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling gaat gepaard met een wijziging en tegelijkertijd aanscherping van de huidige nationale antimisbruik­bepalingen in de dividend- en vennootschaps­belasting.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2018


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.