Stb. 2009, 619 Indexering WAHV-transacties

Besluit van 23 november 2009, Stb. 2009, 485

Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het Transactiebesluit 1994 in verband met de tweejaarlijkse actualisering van de tarieven

—In de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (hierna: de Wahv) wordt een overzicht gegeven van feiten met daaraan gekoppelde tarieven voor verkeersovertredingen. In de bijlagen bij het Transactiebesluit 1994 en het Besluit OM-afdoening, die identiek aan elkaar zijn, worden de feiten benoemd waarvoor opsporingsambtenaren een transactie kunnen aanbieden, dan wel in de toekomst een strafbeschikking kunnen uitvaardigen. De bij de feiten uit het Transactiebesluit 1994 en het Besluit OM-afdoening behorende tarieven zijn opgenomen in de beleidsregels van het openbaar ministerie, en maken geen deel uit van dit besluit. Genoemde tarieven worden tweejaarlijks, in de regel in de maand januari, aangepast aan de consumentenprijsindex . Het onderhavige besluit strekt tot vastlegging van de tweejaarlijkse actualisering. De tarieven worden met 3,0 procent verhoogd. Het percentage is gebaseerd op de wijziging van de consumentenprijsindex in de periode 1 juli 2007 tot 1 maart 2009.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 23-12-2009, Stb. 2009, 619

Het Besluit van 23 november 2009 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het Transactiebesluit 1994 in verband met de tweejaarlijkse actualisering van de tarieven (Stb. 2009, 485) is in werking getreden op 1 januari 2010

—In de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (de Wahv) wordt een overzicht gegeven van feiten met daaraan gekoppelde tarieven voor verkeersovertredingen. In de bijlagen bij het Transactiebesluit 1994 en het Besluit OM-afdoening, die identiek aan elkaar zijn, worden de feiten benoemd waarvoor opsporingsambtenaren een transactie kunnen aanbieden, dan wel in de toekomst een strafbeschikking kunnen uitvaardigen. De bij de feiten uit het Transactiebesluit 1994 en het Besluit OM-afdoening behorende tarieven zijn opgenomen in de beleidsregels van het openbaar ministerie, en maken geen deel uit van dit besluit. Genoemde tarieven worden tweejaarlijks, in de regel in de maand januari, aangepast aan de consumentenprijsindex . Het besluit strekt tot vastlegging van de tweejaarlijkse actualisering. De tarieven worden met 3 procent verhoogd. Het percentage is gebaseerd op de wijziging van de consumentenprijsindex in de periode 1 juli 2007 tot 1 maart 2009.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.