Stb. 2018, 492 Indexering verkeersboetes

Wet van 26-11-2018, Stb. 2018, 492

Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

—Dit besluit strekt onder andere tot vastlegging van de indexering van de tarieven in de Wahv met 1,7%. Dit percentage is gebaseerd op de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) in de periode van 1 juni 2017 tot 1 juni 2018. Deze indexering van de tarieven corrigeert de geldontwaarding als gevolg van de ontwikkeling van de CPI in genoemde periode. Daarnaast zijn in de bijlage bij de Wahv en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening enkele inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd welke met name het gevolg zijn van wijzigingen in wet- en regelgeving. Omwille van de leesbaarheid zijn de bijlagen opnieuw vastgesteld.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2019.


Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.