Stb. 2017, 471 Indexering vergoedingen Pro Justitia-rapporteurs

Besluit van 27-11-2017, Stb. 2017, 471

Besluit tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de indexering van de vergoedingen

—Dit besluit regelt de indexering van de tarieven voor de vergoedingen voor psychiaters en psychologen (Pro Justitia-rapporteurs) voor hun werkzaamheden, tijdverzuim en reis- en verblijfkosten. In 2012 zijn de tarieven in het Besluit tarieven in strafzaken 2003 (Btis) voor het laatst aangepast. Met de Vereniging van Pro Justitia Rapporteurs, die opkomt voor de belangen van de rapporteurs, is gesproken over de verhoging van deze tarieven. Bij de laatste wijziging van het Btis in 2012 is met de vereniging de afspraak gemaakt dat de uurtarieven de loonontwikkeling van ambtenaren volgen. In recente besprekingen is geconcludeerd dat de tarieven vooralsnog achterblijven bij de loonontwikkeling in de publieke sector. Voorgesteld wordt daarom de tarieven te verhogen met 5,05% en dit toe te passen met terugwerkende kracht per 1 september 2016. In de praktijk worden de nieuwe tarieven vanaf die datum reeds gehanteerd op basis van een circulaire die op 12 december 2016 (kenmerk: 2025019) is verzonden aan de Raad voor de Rechtspraak, het College van Procureurs-Generaal en het Nederland Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

De vergoedingen voor tolken en vertalers zijn niet meegenomen in dit besluit. Die hebben de aandacht als onderdeel van het bredere vraagstuk rond de inzet van tolken, onder meer in het kader van het tweejarige programma Tolken in de Toekomst – Naar een betere inzet, kwaliteit en inkoop van tolkdiensten dat in april 2017 van start is gegaan. Nadere integrale besluitvorming hierover wordt begin 2018 voorzien. De indexering van de tarieven voor de vergoedingen voor tolken en vertalers is derhalve op dit moment niet gewenst.

Inwerkingtreding met ingang van 09-12-2017 en met terugwerkende kracht voor artikel I, onderdelen A tot en met E, t/m 01-09-2016.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.