Stb. 2019, 410 Indexering kind­gebonden budget

Wet van 02-10-2019, Stb. 2019, 410 en inwerkingtredingsbesluit van 05-11-2019, Stb. 2019, 411

Wet van 2 oktober 2019 tot wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

—Als gevolg van een omissie in de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen heeft een groep ouders geen kindgebonden budget ontvangen terwijl zij daar wel recht op hadden. In verband hiermee zullen de werkprocessen (voor de toekomst) worden aangepast. Gevolg hiervan is dat structureel meer ouders kindgebonden budget zullen ontvangen en de uitgaven daarmee hoger uitkomen dan eerder geraamd. Teneinde de budgettaire gevolgen van dekking te voorzien, heeft het kabinet eerder besloten om eenmalig in 2020 geen indexering van het kindgebonden budget toe te passen. Met deze wet wordt de niet-indexering ongedaan gemaakt.

Inwerkingtreding 01-01-2020.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.