Stb. 2010, 768 Indexering griffierechten bestuursrecht

Besluit van 12-11-2010, Stb. 2010, 768

Besluit tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten

—De griffierechten in de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Beroepswet, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie en de Wet op de Raad van State worden verhoogd met 1,36%. In verband met de Wet tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Stb. 2010, 715) zie de toelichting in NJB 2010, 1926, afl. 36, p. 2394) worden de civielrechtelijke griffierechten in dit besluit niet geïndexeerd. De bedragen genoemd in die wet en in de tabel die als bijlage bij die wet is gevoegd, kunnen jaarlijks met ingang van 1 januari bij regeling van de Minister van Justitie worden geïndexeerd.

Inwerkingtreding 1-1-2011.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.