Stb. 2005, 472 WW en insolventie werkgever

Wet van 15 september 2005, Stb. 2005, 472

Wet tot wijziging van de Werkloosheidswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2002/74/EG.

Door de richtlijn dienen de wetgevingen van de EU-lidstaten betreffende de bescherming van werknemers bij grensoverschrijdende gevallen van insolventie van de werkgever onderling op elkaar te zijn afgestemd per 8 oktober 2005. Deze wet dient daartoe. Doel van dit wetsvoorstel is uitvoering te geven aan de implementatie van richtlijn nr. 2002/74/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 september 2002 (PbEG L 270) tot wijziging van richtlijn nr. 80/987/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever. De richtlijn dient op 8 oktober 2005 te zijn geïmplementeerd. Het enige onderdeel dat geïmplementeerd moet worden is een bepaling die in grensoverschrijdende gevallen aanwijst welke waarborgfonds van welke lidstaat bevoegd is voor de honorering van onvervulde loonaanspraken in grensoverschrijdende gevallen van insolventie. Bepaald wordt dat de werknemer zich tot het waarborgfonds moet richten van de lidstaat waar hij werkt en waar de onderneming een vestiging of commerciële vertegenwoordiging heeft. In het geval gewoonlijk werkzaamheden in Nederland worden verricht, zonder dat in Nederland een vaste inrichting is gevestigd of een vaste vertegenwoordiger woont of gevestigd is, bestaat er geen recht op een uitkering op grond van hoofdstuk IV van de WW. Conform de richtlijn is dan het waarborgfonds bevoegd van de lidstaat van de vestiging waarbij de werkzaamheden worden verricht.

Inwerkingtreding 30 september 2005.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.