Stb. 2009, 18 Wijziging Natuurbeschermingswet 1998

Wet van 29-12-2008, Stb. 2009, 18

Wet tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken.

Met deze wet wordt de Natuurbeschermingswet 1998 gewijzigd. De Natuurbeschermingswet 1998 stelt regels inzake de bescherming van natuur en landschap. Deze wet strekt mede ter implementatie van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De wet beoogt de aansluiting op de Europese richtlijnen te verbeteren. Tevens wordt er voorzien in een speciale regeling voor bestaand gebruik in de Natuurbeschermingswet 1998. Bij het reguleren van het gebruik van natuurgebieden wordt de rol van het beheersplan steviger in de Natuurbeschermingswet 1998 verankerd. De wet voegt expliciet toe dat het beheersplan kan beschrijven welke handelingen en ontwikkelingen het gebied niet in gevaar brengen. Daarnaast wordt voorzien in een betere aansluiting op de Habitatrichtlijn, zodanig dat de verhouding tussen de verlening van vergunningen en de beheersplannen duidelijker is. In de huidige situatie kan het voorkomen dat een milieuvergunning vooruitlopend op en onafhankelijk van een beheersplan bestaand gebruik regelt.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 21-1-2009, Stb. 2009, 23

Inwerkingtreding

De wet van 29 december 2008, (Stb. 2009, 18) houdende wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken is in werking getreden met ingang van 1 februari 2009.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.