Stb. 2008, 511 Wijziging Embryowet

Wet van 6-11-2008, Stb. 2008, 511

Wet tot wijziging van de Embryowet in verband met het schrappen van de termijn waarbinnen een voordracht moet worden gedaan voor een koninklijk besluit op grond waarvan artikel 24, onderdeel a, vervalt.

De Embryowet kent in artikel 24, onderdeel a, een verbod op het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor andere doeleinden dan zwangerschap. Dit verbod is blijkens artikel 33, tweede lid, van tijdelijke aard. Op grond van dit artikellid vervalt dit verbod op een tijdstip dat bij koninklijk besluit wordt bepaald. De voordracht voor een dergelijk besluit moet uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van onderdeel a van artikel 24 van de wet worden gedaan. Derhalve diende een dergelijke voordracht uiterlijk 1 september 2007 te geschieden. Deze wet, waarvan het voorstel in mei 2007 werd ingediend, beoogt de termijn van vijf jaar waar binnen de voordracht moet worden gedaan te schrappen. Door de einddatum nu alsnog uit de wet te halen komt het kabinet een afspraak uit het regeerakkoord na. Hierdoor ontstaat er ruimte om een beslissing over het al dan niet laten vervallen van het verbod te laten afhangen van wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten.

Inwerkingtreding 12-12-2008, met terugwerkende kracht tot 1-9-2007.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.