Stb. 2004, 290 Wet terroristische misdrijven

Wet van 24-6-2004, Stb. 2004, 290

Wet tot wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met terroristische misdrijven.

Als reactie op de aanslagen van 11 september 2001 is in het verband van de Europese Unie op 13 juni 2002 een kaderbesluit over terroristische misdrijven vastgesteld. Deze wet dient tot uitvoering van dat besluit.

De maximale gevangenisstraffen voor misdrijven zoals doodslag, zware mishandeling, kaping of ontvoering worden hoger indien de misdrijven zijn gepleegd met een 'terroristisch oogmerk'.

In de meeste gevallen gaat het om een strafmaatverhoging van 50%; voor misdrijven waarop ten hoogste vijftien jaar staat, zoals doodslag, wordt de straf verhoogd tot maximaal twintig jaar of levenslang.

Afzonderlijk strafbaar gesteld zijn de rekrutering voor de Jihad en samenspanning met als doel een ernstig terroristisch misdrijf te plegen (zie over de betreffende nota van wijziging van 20 augustus 2003 NJB 2003, p. 1745). Het werven voor gewapende strijd, ook als nog onduidelijk is of degene die geworven is, zijn bijdrage aan de gewapende strijd in enig georganiseerd verband zal willen leveren, kan worden bestraft met gevangenisstraf van maximaal vier jaar, aldus het gewijzigde artikel 205 Sr. Door het afzonderlijk strafbaar stellen van samenspanning (maximumstraf tien jaar) wordt beoogd strafrechtelijk optreden te vergemakkelijken tegen terroristische netwerken en bewegingen die in los en wisselend samenwerkingsverband opereren. Tevens moet internationale samenwerking en wederzijdse rechtshulp bij terrorismebestrijding worden vergemakkelijkt.

Inwerkingtreding op een nader te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 21-7-2004, Stb. 2004, 373

Inwerkingtreding

De Wet terroristische misdrijven (Stb. 2004, 290) is in werking getreden op 10 augustus 2004.

Kamerstukken:

Gratis bioscoopkaartjes voor Official Secrets

NJB mag 2 x 2 bioscoopkaartjes weggeven voor de film Official Secrets (vanaf 24 oktober in de bioscoop).

In Official Secrets is Katharine Gun (Keira Knightley) een moedige Britse klokkenluider die haar leven en dat van haar geliefden op het spel zet om het juiste te doen; het stoppen van een onrechtmatige invasie op Irak.

Afbeelding

Stuur ons een berichtje als je graag kaartjes wilt; wij zullen ze opsturen naar de eerste twee aanmeldingen die we ontvangen. 

 

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.