Stb. 2004, 349 Wet buitenlandse schepen

Wet van 6-7-2004, Stb. 2004, 349

Wet houdende een voorziening om ter uitvoering van besluiten van instellingen van de Europese Unie regels te kunnen stellen ten aanzien van buitenlandse schepen.

De laatste jaren is er toenemende aandacht voor de veiligheid van schepen, ook van die onder vreemde vlag. In de Nederlandse wetgeving ontbreekt in veel opzichten een basis om ook ten aanzien van buitenlandse schepen uitvoering te kunnen geven aan communautaire voorschriften. Deze regeling voorziet in die wettelijke basis, zodat aan buitenlandse schepen voorschriften kunnen worden opgelegd. Wat de onderwerpen betreft wordt aangesloten bij de materie van de Schepenwet. De wet is een raamwet, zodat op het niveau van ministeriële regelingen uitvoering kan worden gegeven aan de zeer diverse verplichtingen van de richtlijnen (van passagiersregistratie tot technische veiligheidseisen). De belangrijkste handhavingsinstrumenten zijn de aanhouding en de stopzetting van een activiteit.

Inwerkingtreding 21-7-2004 met uitzonderingen.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.