Stb. 2009, 269 Werk voor langdurig werklozen

Wet van 25-6-2009, Stb. 2009 269 en inwerkingtredingsbesluit van 26-6-2009, Stb. 2009, 270

Wet tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozen.

De wetswijziging neemt belemmeringen voor werkhervatting aan de aanbodkant van de arbeidsmarkt weg en versterkt de activerende werking van de WW. Het UWV wordt in de eerste plaats opgedragen ervoor te zorgen dat werkgevers vacatures beschikbaar stellen voor langdurig werkloze WW-gerechtigden, het zogenoemde werkaanbod. De beschikbare banen worden in overleg met de betrokken werkgever aangeboden aan langdurig werklozen die naar arbeid bemiddelbaar zijn, maar er niet zelf in zijn geslaagd vervangend werk te vinden.

In de tweede plaats worden de gevolgen van werkhervatting voor het recht op WW van personen die langer dan 52 weken werkloos zijn gewijzigd. Bij werkhervatting zal hun recht op WW niet langer worden beëindigd naar rato van het aantal arbeidsuren. In plaats daarvan worden de inkomsten uit de nieuwe arbeid verrekend met hun WW-uitkering. Inkomstenverrekening voorkomt dat de werknemer een financieel nadeel lijdt door lager betaald werk te gaan verrichten. Werkhervatting levert de werknemer in alle gevallen een financieel voordeel op, ongeacht de hoogte van het nieuwe loon. De voorstellen hangen samen met de Richtlijn passende arbeid 2008 (Staatscourant 2008, 123). Met deze richtlijn is het begrip passende arbeid voor personen die op of na 1 juli 2008 werkloos zijn geworden, op twee aspecten aangepast. In de eerste plaats is het niveau van beschikbare arbeid na een jaar onafgebroken werkloosheid geen aanleiding meer om deze niet als passend aan te merken. Voor langdurig werklozen is arbeid op ieder niveau passend, ongeacht het niveau van de arbeid waaruit de werkloosheid is ontstaan. In de tweede plaats kan arbeid na een jaar werkloosheid ook als passend worden aangemerkt als het loon voor die arbeid minder bedraagt dan de WW-uitkering. Het loonniveau is voor langdurig werklozen geen aanleiding meer om beschikbare arbeid niet als passend aan te merken. Ook deze aanpassing gold al voor personen die op of na 1 juli 2008 werkloos zijn geworden.

Inwerkingtreding 1-7-2009

Besluit van 26-6-2009, Stb.2009, 272

Besluit tot vaststelling van regels met betrekking tot de inkomsten uit arbeid, bedoeld in artikel 35aa, eerste lid, Werkloosheidswet, de berekening daarvan en de periode waaraan deze worden toegerekend.

Aanleiding voor dit besluit is de bovengenoemde Wet van 25 juni 2009 tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozen (Stb.2009, 269).

Dit inkomstenbesluit is van toepassing op de WW-gerechtigde die als startende zelfstandige aan de slag gaat en op de langdurig werkloze WW-gerechtigde die het werk hervat. Op grond van de WW heeft de WW-gerechtigde de mogelijkheid om gedurende zes maanden te starten als zelfstandige met behoud van zijn uitkering. Voor de langdurig werkloze WW-gerechtigde die het werk hervat, wordt de systematiek van arbeidsurenverrekening vervangen door inkomstenverrekening.

Inwerkingtreding 1-7-2009

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.