Stb. 2008, 114 Waterschapswet

Wet van 20-3-2008, Stb. 2008, 114

Wet van 20 maart 2008 tot wijziging van de Waterschapswet in verband met de opneming van de eis van volledige rechtsbevoegdheid voor belangengroeperingen die deelnemen aan de verkiezingen.

In artikel 19 van de Waterschapswet, zoals dat komt te luiden na de inwerkingtreding van de Wet modernisering waterschapsbestel (Stb. 2007, 208, zie NJB 2008/4), wordt als eis voor registratie van de aanduiding gesteld dat de belangengroepering een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting moet zijn. In het Waterschapsbesluit zal worden bepaald dat bij het verzoek tot registratie overlegging is vereist van een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de belangengroepering zijn opgenomen en een bewijs van inschrijving in het handelsregister. Anders dan in de Kieswet wordt deelname aan de verkiezingen niet beperkt tot verenigingen. Ook stichtingen kunnen immers worden geacht een belangengroepering te representeren (bijvoorbeeld een milieustichting of een woningbouwstichting). Zowel de (gewone) vereniging als de stichting hebben een in de statuten vermeld doel. Beide vallen bovendien onder de categorie organisaties die niet direct materieel voordeel van de betrokkenen nastreven.

Inwerkingtreding 18-4-2008

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.