Stb. 2007, 497 Waterschapbesluit

Besluit van 29-11-2007, Stb. 2007, 497

Besluit houdende regels met betrekking tot de waterschappen.

Een groot gedeelte van dit Waterschapsbesluit is de uitvoering van wijzigingen die in de Waterschapswet zijn doorgevoerd met de Wet modernisering waterschapsbestel. Het gaat dan met name om de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur, de begroting en verantwoording van waterschappen en bepalingen inzake de waterschapbelastingen. Van de gelegenheid om daarin te voorzien met één algemene maatregel van bestuur, is tevens gebruik gemaakt om de reeds aanwezige uitvoeringsregelgeving van de Waterschapswet te integreren. Derhalve zijn tevens de bestaande besluiten met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van de leden van het waterschapsbestuur en het Besluit administratieve verplichtingen waterschapsbelastingen in dit besluit geïntegreerd. Door deze werkwijze kunnen bij inwerkingtreding van dit Waterschapsbesluit, vijf bestaande algemene maatregelen van bestuur worden ingetrokken. Het Waterschapsbesluit is samen met de gewijzigde Waterschapswet, en de tot stand te brengen verordeningen van provincies en waterschappen ter uitvoering daarvan, het resultaat van de modernisering van het waterschapsbestel. Daarbij is gekozen voor een maximaal gebruik van het (principe) decentraal wat kan, centraal wat moet. Het Waterschapsbesluit regelt uitsluitend die onderdelen waarvoor een uniforme en landelijke regeling noodzakelijk is.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.