Stb. 2004, 26 Vuurwerkbesluit

Besluit van 10-1-2004, Stb. 2004, 26

Besluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten. Het Vuurwerkbesluit is op 1 maart 2002 in werking getreden. Nadat de eerste ervaringen zijn opgedaan met het besluit zijn zowel van de zijde van de met de uitvoering en handhaving van dit besluit belaste instanties als van de zijde van de vuurwerkbranche opmerkingen gemaakt met het oog op de uitvoerbaarheid van dit besluit. Dit wijzigingsbesluit strekt er toe het Vuurwerkbesluit beter uitvoerbaar en handhaafbaar te maken. Zo zal het aantal te saneren bedrijven naar verwachting kleiner worden. Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Inwerkingstredingsbesluit van 23-2-2004, Stb. 2004, 71

Inwerkingtreding

Het besluit van 16 januari 2004 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enkele ander besluiten (Stb. 26) is, met uitzondering van artikel I, onder AA, derde lid, onder d tot en met h, artikel I, onder BB, en artikel IV, in werking getreden op 25-2-2004.

Stb. 2004, 236

Inwerkingtreding

Het besluit van 16 januari 2004 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten (Stb. 2004, 26) is op 9 juni 2004 in werking getreden.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.