Stb. 2007, 465 Voorwaardelijke beëindiging tbs: verlenging totale duur

Wet van 22-11-2007, Stb. 2007, 465

Wet tot verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege.

De totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege bij ter beschikking gestelden wordt verlengd van drie naar negen jaar. Het doel van het voorstel is om zo de kans op recidive zoveel mogelijk te beperken door middel van langer toezicht na de invrijheidstelling. Beoogd wordt een zo geleidelijk mogelijke terugkeer in de samenleving van ter beschikking gestelden te bevorderen en daarmee mogelijk het speciaal preventieve effect van de terbeschikkingstelling te versterken. Tevens wordt erin voorzien om de rechter de mogelijkheid te geven om in plaats van een verlenging met één jaar, te kiezen voor een verlenging met twee jaar van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege. Op deze manier kan gekozen worden voor een periode die het beste past bij de individuele tbs-gestelde. De rechter kan nog steeds kiezen voor een verlenging van één jaar. Indien alle feiten en omstandigheden daartoe aanleiding geven en de rechter een verlenging van één jaar te kort vindt, kan worden gekozen voor een periode van twee jaar. De verlenging van de maximumduur van de voorwaardelijke beëindiging zal consequenties kunnen hebben voor de werklast van de rechterlijke macht. De mogelijkheid om met twee jaar te kunnen verlengen, kan deze werklast beperken. Overgenomen is een amendement dat de wijziging ook van toepassing laat zijn voor ter beschikking gestelden wier verpleging van overheidswege op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, voorwaardelijk is beëindigd. Daar waar (her-)overweging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging voor deze personen door de rechter plaats heeft, dient de rechter de voorgestelde opgehoogde totale duur toe te kunnen passen.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Besluit van 11-12-2007, Stb. 2007, 523

Inwerkingtredingsbesluit

De Wet van 22 november 2007 tot verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.