Stb. 2008, 108 Voorkoming verontreiniging zee

Rijkswet van 13-3-2008, Stb. 2008, 108

Rijkswet tot goedkeuring van het op 7 november 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, met Bijlagen (Trb. 1998, 134 en Trb. 2000, 27).

Het op 29 december 1972 te Londen totstandgekomen Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door het storten van afval en andere stoffen, met Bijlagen (Trb. 1973, 172) stelt zich tot doel het tegengaan van de verontreiniging van de zee door middel van het verbieden, onderscheidenlijk het reguleren van het storten van afval en andere stoffen in zee. Op 24 maart 2006 is het op 7 november 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 bij het Verdrag in werking getreden. Het Protocol vervangt voor de partijen daarbij het Verdrag. Het Protocol biedt een hoger niveau van bescherming van de zee tegen verontreiniging door het storten van afvalstoffen.

Naast een verbetering van de structuur is het Protocol een weergave van de nieuwe ontwikkelingen in het denken over de mondiale aanpak ten aanzien van de verontreiniging van de zee door het storten van afval. De doelstelling van het Protocol is verbreed en de algemene verplichtingen van de partijen uitgebreid met het toepassen van een voorzorgsbenadering ten aanzien van de bescherming van het milieu en met het bevorderen van beleid dat de toepassing van het beginsel 'van de vervuiler betaalt’ bewerkstelligt. Voorts bevat het Protocol een wereldwijd verbod op het storten van afval in zee, met uitzondering van limitatief opgesomde afvalstromen en een wereldwijd verbod op het verbranden van afval en andere stoffen op zee.

De implementatie van het Protocol vergt voor Nederland een wijziging van de Wet verontreiniging zeewater en van de Mijnbouwwet.

Inwerkingtreding 16-4-2008.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.