Stb. 2006, 446 Voorkoming verontreiniging door schepen

Wet van 6-9-2006, Stb. 2006, 446

Wet tot wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen in verband met het Protocol van 1997 tot wijziging van het Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Trb. 1999, 169) en richtlijn 2005/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juli 2005 tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG wat het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen betreft (PbEU L 1991).

De wijziging maakt mogelijk dat de voorschriften van Bijlage VI van het MARPOL-verdrag - getiteld 'Voorschriften ter voorkoming van luchtverontreiniging door schepen' - uitgevoerd kunnen worden onder de Wet voorkoming verontreiniging door schepen. Bijlage VI is bij genoemd Protocol van 1997 aan het MARPOL-verdrag toegevoegd om de bijdrage van zeeschepen aan de mondiale en regionale milieuvervuiling te verminderen. Om uitstoot te verminderen zijn regels gesteld omtrent uitlaatgassen, stoffen die de ozonlaag kunnen aantasten, vluchtige organische stoffen en verbrandingsgassen.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 14-12-2006, Stb. 2006, 694

Inwerkingtreding

In verband met de inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2007, zowel internationaal als voor Nederland, van de herziene Bijlagen I en II van het MARPOL-verdrag en de aanpassing van de IBC-Code in verband met die herziene Bijlage II, zullen de wijziging van de wet van 6 september 2006, houdende wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Stb. 2006, 446), en het grootste gedeelte van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen (Stb. 2006, 693) ook op 1 januari 2007 in werking treden.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.