Stb. 2006, 187 Voorkoming financiering van terrorisme

Wet van 2 februari 2006, Stb. 2006, 187

Wet tot wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding van ongebruikelijke transacties ter voorkoming van misbruik van financiële stelsels ten behoeve van terrorisme.

Het mede de nadruk leggen op het voorkomen en opsporen van de financiering van terrorisme vereist een explicitering van de doelstelling van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT). In deze wet wordt dit door wijziging van enkele wetsartikelen tot uitdrukking gebracht. Naast deze verduidelijking beoogt de wet wijzigingen aan te brengen die de effectiviteit van het meldsysteem moeten verbeteren. Verbetering van de kwaliteit van de melding wordt in de eerste plaats beoogd door doelgerichte normering. Het aantal indicatoren wordt verminderd en waar mogelijk wordt overgegaan naar een risicogebaseerd systeem. In de tweede plaats is voorgesteld de meldtermijn te concretiseren, waardoor de bruikbaarheid van de melding wordt verhoogd. Bovendien kan versterking van het toezicht en de handhaving een bevorderende werking hebben op de kwaliteit van de melding. Voorts beoogt de onderhavige wijziging bij te dragen aan het streven van het kabinet om de administratieve lasten voor het Nederlandse bedrijfsleven met 25% te verminderen door het terugdringen van het totaal aantal meldingen.

Inwerkingtreding nader bij kb te bepalen.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.