Stb. 2009, 353 Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009

Besluit van 12-8-2009, Stb. 2009, 353

Besluit tot aanpassing van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria en enkele andere besluiten terzake van een aantal onderwerpen van diverse aard.

Dit besluit bevat aanpassingen van uiteenlopende aard van enkele op de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) gebaseerde algemene maatregelen van bestuur. In het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria wordt een categorie kantonzaken toegevoegd waarvoor het mogelijk wordt een toevoeging te verlenen. Daarnaast bevat dit wijzigingsbesluit enkele aanpassingen van het Subsidiebesluit raden voor rechtsbijstand. Voorts noopt de inwerkingtreding van de Wet tijdelijk huisverbod tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000. Tot slot zijn in het Subsidiebesluit raden voor rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 enkele technische aanpassingen aangebracht.

Inwerkingtreding 26-8-2009, met uitzondering van art. III dat terugwerkt tot 1-1-2009.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.