Stb. 2007, 22 Vervanging volksvertegenwoordigers wegens zwangerschap, bevalling en ziekte

Besluit van 8-1-2007, Stb. 2007, 22

Besluit van 8 januari 2007 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden in verband met de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte.

De wet van 7 september 2006 houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte [(Stb.2006, 418)] regelt de tijdelijke vervanging van genoemde volksvertegenwoordigers. De wet regelt daarbij tevens de rechtspositionele voorzieningen in verband met de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal. Dat betreft zowel de aanspraken van het vervangen lid als van diegene die als tijdelijke vervanger wordt aangesteld. De rechtspositionele aanspraken van leden van provinciale staten en van de gemeenteraad zijn geregeld in het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden en in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Deze rechtspositiebesluiten worden met dit besluit in lijn met de wet aangepast om te voorzien in de rechtspositionele aanspraken in verband met de vervangingsregeling voor raads- en statenleden.

Inwerkingtreding 19-1-2007 met terugwerkende kracht tot 11 oktober 2006.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.