Stb. 2004, 245 Versoepeling verliesnormen in Meststoffenwet

Wet van 21-4-2004, Stb. 2004, 245

Wet tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de evaluatie 2002.

De wijziging geeft uitvoering aan de beleidsconclusies die het kabinet heeft verbonden aan de tweede evaluatie van de Meststoffenwet. Zij hebben het kabinet aanleiding gegeven de voorziene normen van verlies van fosfaten en nitraten aan het milieu als gevolg van dierlijke bemesting (verliesnormen) op onderdelen aan te passen, vooral om een deel van het bedrijfsleven extra tijd te geven de benodigde aanpassing van hun bedrijfsvoering te temporiseren. Naast deze (tijdelijke) versoepeling van de verliesnormen bevat de regeling voorzieningen om onvolkomenheden in het stelsel van regulerende mineralenheffingen en het stelsel van mestafzetovereenkomsten weg te nemen, een aantal met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1998, en enkele voorzieningen om de regeldruk en de administratieve lasten voor het bedrijfsleven verder te verminderen.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en waarbij kan worden bepaald dat onderdelen in werking treden met terugwerkende kracht.

Inwerkingtredingsbesluit van 6-7-2004, Stb. 2004, 413

Inwerkingtreding

De wet van 21 april 2004 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de evaluatie 2002 (Stb.245) is voor het grootste deel in werking getreden op 25 augustus 2004. Onderdelen hebben terugwerkende kracht tot 1 januari 2003.

De wijziging geeft uitvoering aan de beleidsconclusies die het kabinet heeft verbonden aan de tweede evaluatie van de Meststoffenwet. Zij hebben het kabinet aanleiding gegeven de voorziene normen van verlies van fosfaten en nitraten aan het milieu als gevolg van dierlijke bemesting (verliesnormen) op onderdelen aan te passen, vooral om een deel van het bedrijfsleven extra tijd te geven de benodigde aanpassing van hun bedrijfsvoering te temporiseren. Naast deze (tijdelijke) versoepeling van de verliesnormen bevat de regeling voorzieningen om onvolkomenheden in het stelsel van regulerende mineralenheffingen en het stelsel van mestafzetovereenkomsten weg te nemen, een aantal met terugwerkende kracht, en enkele voorzieningen om de regeldruk en de administratieve lasten voor het bedrijfsleven verder te verminderen.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.