Stb. 2008, 195 Versoepeling kapitaalbescherming NV

Wet van 29-5-2008, Stb. 2008, 195

Wet tot uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging van richtlijn 77/91/EEG betreffende de oprichting van naamloze vennootschappen en de instandhouding en wijziging van hun kapitaal.

De wijzigingsrichtlijn brengt een aantal versoepelingen aan in de Tweede richtlijn. Bij inkoop van eigen aandelen wordt de maximumgrens van 10% van het geplaatste kapitaal afgeschaft. Dit biedt ondernemingen meer mogelijkheden bij de herstructurering van hun kapitaal. Bij inbreng op aandelen in natura mag de verplichte accountantsverklaring onder bepaalde voorwaarden achterwege blijven. De inbreng wordt dan gewaardeerd op basis van een door een accountant goedgekeurde jaarrekening of een rapport van een erkende deskundige, of aan de hand van de gemiddelde koers van ingebrachte effecten of geldmarktinstrumenten. Financiële steunverlening aan derden in de vorm van leningen wordt onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Thans zijn dergelijke transacties onder de Tweede richtlijn verboden. De versoepeling biedt naamloze vennootschappen meer mogelijkheden voor financieringsconstructies en herstructurering van kapitaal. De versoepeling gaat, evenals bij de regeling voor inbreng in natura, gepaard met een aantal nieuwe formaliteiten, zoals een verplicht onderzoek naar de kredietwaardigheid van de betrokken partijen en voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering.

Inwerkingtreding 11-7-2008.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.