Stb. 2004, 212 Verplichtingen vervoerders vreemdelingen

Wet van 13-5-2004, Stb. 2004, 212

Wet tot aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000 aan richtlijn 2001/51/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 2001 tot aanvulling van het bepaalde in artikel 26 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985.

De richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van Frankrijk met het oog op een bestrijding van illegale immigratie. Daartoe dienen alle lidstaten een regeling in te voeren waarbij de verplichtingen worden vastgesteld voor vervoerders die buitenlandse onderdanen naar het grondgebied van de lidstaten vervoeren. De geldboetes die in de lidstaten gesteld zijn op niet-nakoming van de controleverplichtingen door vervoerders, worden zoveel mogelijk geharmoniseerd.

Inwerkingtreding op een nader te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 31-8-2004, Stb. 2004, 439

Inwerkingtreding

De wet van 13 mei 2004, Stb. 2004, 212, tot aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000 aan richtlijn 2001/51/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 2001 tot aanvulling van het bepaalde in artikel 26 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 is in werking getreden op 15 sept. 2004.

De richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van Frankrijk met het oog op de bestrijding van illegale immigratie. Daartoe dienen alle lidstaten een regeling in te voeren waarbij de verplichtingen worden vastgesteld voor vervoerders die buitenlandse onderdanen naar het grondgebied van de lidstaten vervoeren. De geldboetes die in de lidstaten gesteld zijn op niet-nakoming van de controleverplichtingen door vervoerders, worden zoveel mogelijk geharmoniseerd.

Besluit van 31-8-2004, Stb. 2004, 440

Vreemdelingenbesluit

De wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 strekt ertoe, samen met de bovengenoemde Wet van 13 mei 2004, het Nederlandse recht in overeenstemming te brengen met richtlijn 2001/51/EG. De richtlijn houdt een ontwikkeling in van het Schengenacquis, overeenkomstig het Protocol tot opneming van dat acquis in het kader van de Europese Unie.

Inwerkingtreding eveneens op 15-9-2004.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.