Stb. 2007, 252 Verplichting vervoerders doorgeven passagiersgegevens

Wet van 9-7-2007, Stb. 2007, 252

Wet van 9 juli 2007 tot aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000 aan richtlijn nr. 2004/82/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders om passagiersgegevens door te geven (PbEU L 261).

Deze wet heeft ten doel de omzetting in het Nederlandse recht van een EG-richtlijn betreffende de verplichting voor vervoerders om passagiersgegevens door te geven (PbEU L 261 van 6 augustus 2004). De wet beperkt zich tot de kern van de richtlijn, namelijk de introductie van de mogelijkheid om vervoerders te verplichten gegevens te verzamelen en te verstrekken aan de autoriteiten belast met de grensbewaking. Nadere regels met betrekking tot de vraag welke gegevens verzameld en verstrekt moeten worden, op welk moment dat dient te gebeuren, in welke gevallen en op welke wijze, hoe lang die gegevens bewaard mogen worden en voor welk doel ze gebruikt mogen worden, worden in het Vreemdelingenbesluit 2000 gegeven. Verder regelt deze wet de strafbaarstelling van het niet nakomen door vervoerders van hun verplichtingen.

De richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van het Koninkrijk Spanje met het oog op een doeltreffende bestrijding van illegale immigratie en betere grenscontroles.

Inwerkingtreding 1-9-2007.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.